Legen

 

Det er vigtigt at der er rum til leg, samt at børnene bliver budt flere forskellige læringsrum i løbet af en dag, da de forskellige læringsrums særegenhed indbyder til forskellig leg. På legepladsen er der højere til loftet forstået på flere måder. Der er mere plads, større rum, mindre støj og reglerne er derfor struktureret derefter. Her er det muligt at slå ud med armene. For nogen børn kan det være en stor udfordring at være på legepladsen. Der er typisk ikke de samme muligheder for legetøj, hvilket lægger op til barnets egen fantasi og initiativ. Derfor bliver der nogen gange sat voksenstyrede lege i gang, eller der hentes fordybelsesaktiviteter, som bøger, papir, farveblyanter, puder, staffelier og lign. ud på legepladsen.

 

Eftermiddagene er også oplagte til at finde legekammerater og etablere relationer på tværs af stuerne. Når alle er samlet på den samme legeplads, bliver stueopdelingen mindre tydelig og børnene søger hinanden mere frit. Det er også om eftermiddagene, at vuggestue- og børnehavebørnene kan lege med hinanden og søskende kan mødes.

Når vejret tillader det, spiser vi eftermiddagsfrugt på legepladsen. Det gør afbrydelsen fra legen mindre og børnene kan hurtigere genoptage deres leg, end hvis de sad indenfor.