Ud i det blå...

Vi tager ud i det blå og på tur, når det giver mening i forhold til det tema vi arbejder med.

For os handler en tur om at skabe et meningsfyldt læringsmiljø for børnene - ude i det blå. Arbejder vi for eksempel  med skovens dyr, giver det god mening at gå på opdagelse i skoven, med det formål at finde dyr.

Arbejder vi med sproglig opmærksomhed, vil en tur til biblioteket være oplagt da turen hertil vil være med til at kvalificere temaet.

Vi bruger Virum hallen til de store børn om tirsdagen. Her kan de temaer vi arbejder med i løbet af året, også sagtens kombineres. Vi kan lege frøer og orme i hallen, vi kan lave sanglege og bruge kroppen til at fortælle historier.

At gå på tur handler også rigtig meget om at styrke børnenes sociale kompetencer. Vi skal vente på hinanden, være makkere og holde hinanden i hånden. Vi arbejder på at lære børnene at passe på hinanden og være gode kammerater.

Vi kan nu også sagtens finde på "bare" at tage en tur ud i det blå...

 

Traditioner i Blå:

Børnehusets fødselsdag

Mål: at være fælles om at fejre børnehaven/institutionens fødselsdag

Indhold: Børn og personale samles til fælles fødselsdagssamling, hvor vi synger fødselsdagssang for Blå.

Vi spiser pølser og brød alle sammen til frokost.

 

Fastelavn

Mål:  Målet er at børnene oplever at være en del af den nationale tradition fastelavn er.

Indhold: Vi tager hul på temaet i god tid og klipper/laver masker, tønder og sorte katte som vi pynter op med i Blå. Selve fastelavn afholdes én formiddag i umiddelbar nærhed af den officielle dag. Børnene møder udklædte (uden uhyggelige masker af hensyn til de mindste børn), og der slås katten af tønden i løbet af formiddagen på alle stuer. Kattekonge og kattedronning krones og godterne som er slået ud af tønderne nydes.

 

Fællesspisning for vuggestuens børn og forældre

Mål: At børnene oplever sammenhæng mellem vuggestuen og hjemmet.

Indhold: Et par hyggelige timer, hvor vuggestuens personale, barn og forældre nyder medbragt mad.

 

Påskefrokost

Mål: børnene oplever sammenhæng og fællesskab. At børnene oplever at blive inddraget i aktiviteterne.

Indhold: Dagen starter med at alle børn og voksne mødes på legepladsen, hvor vi synger påskesangen. Bagefter skal der findes æg i ”skoven” på legepladsen, som påskeharen har gemt.

Vi spiser påskefrokost på stuerne. Børnene er med til at anrette maden og dække påskebordene på stuerne. Bordene pyntes med påskepynt af egen produktion.

 

Afslutningsfest for Raketterne

Mål: At de kommende skolebørn oplever, at der bliver gjort noget særligt for dem. At børnene føler sig værdsat og fornemmer hvordan det er at glæde sig til noget.

Indhold: Indholdet for denne dag kan variere for år til år. Vi laver en aktivitet ”ud over det sædvanlige”. De sidste par år har vi været i legejunglen i Slangerup. Vi har gerne et par forældre med denne dag. Vi tager afsted, så vi ikke kommer tilbage til børnehaven før efter lukketid. Her har forældre dækket op til fest, arrangeret mad og borddækning, som er klart til børnene og de voksne kommer hjem. Så er vi klar til fest…

 

Raketternes sidste dag i børnehavenMål: At markere at vi skal sige farvel til en masse gode kammerater, som skal i gang med en hel ny periode af deres liv.

Indhold: Vi holder fællessamling for børnehaven, hvor de kommende skolebørn højtideligt får overrakt diplom og en rose. Til sidst bliver alle de afsluttende børn ”skudt afsted” som raketter:o)

 

Blomstens dag

Mål: At alle børn oplever en hyggelig og nærværende stund sammen med en forælder, en bedste eller en anden nær voksen. At børnene planter en blomst på legepladsen, og har mulighed for at følge ”sin” blomst hele sommeren.

Indhold: Vi holder Blomstens dag på legepladsen i tidsrummet 14.30 – 16. Hvert barn får ”besøg” af én voksen, som sammen med barnet planter en medbragt sommerblomst på legepladsen. Vi byder på en kop kaffe/the, og et stykke kage bagt af forældre til lejligheden.

 

 Bedsteforældreformiddag i børnehaven

Mål: At være sammen om noget. At opleve samvær og nærvær mellem generationerne.

Indhold: Børnene viser deres hverdag til deres bedsteforældre. Formiddagen vil være præget af, at børn og bedsteforældre sammen er i børnehaven denne formiddag. Samling, forskellige aktiviteter og lidt at spise.

 

Sommerfest for børnehave

Mål: At børnene oplever sammenhæng mellem børnehaven og hjemmet.

Indhold: Et par hyggelige timer, hvor børnehavens personale, barn/børn i børnehaven og forældre nyder medbragt mad. Der nedsættes et forældre festudvalg, som planlægger et par enkelte aktiviteter til festen – kage konkurrence er obligatorisk!

 

Lanternefest

Mål: At børnene oplever sammenhæng mellem institutionen og hjemmet. At børnene får en fornemmelse af, at vi sammen skaber et lys i mørket. At børnenes egne dekorerede lanterner kan bruges aktivt.

Indhold: Vi starter lanternefesten med kreativt værksted, hvor barn og forælder sammen dekorerer en lanterne. Der nydes en kop kaffe/the og en æbleskive. Når tusmørket indfinder sig, mødes vi alle på legepladsen, hvor vi går rundt om huset og synger lanternesangen.

 

Lucia

Mål: At børnene er en del af de traditioner vi har i Danmark. At børnene mærker den særlige stemning og følelsen af fred og højtidelighed, der er omkring Lucia.

Indhold: Vores kommende skolebørn går Lucia optog gennem huset, som er mørkt og stille. Inden og efter arrangementet byder vi på en hjemmebagt bolle og kaffe/the.

 

Børnejulefrokost

Mål: At børnene oplever at være sammen om en traditionsrig begivenhed. At børnene mærker, at i dag er noget særligt!

Indhold: Efter vores daglige december samling, hygges der på stuerne. Der dækkes bord, hvor dugen bliver dekoreret af børnene, og bordet pyntes med månedens fabrikerede julepynt.

 

I hele december har vi fællessamling for hele huset hver formiddag kl. 9.00. Vi har en julekalender, som der bliver snakket om hver dag og vi synger de traditionelle julesange. Én af dagene i december (som det passer med historien i julekalenderen), vil vi danse om juletræet og nyde hyggeposer:o) Børnehaven er i Ishøj teater én af dagene i december.