BV-netværk

Ledelse i BVI-Netværket

Forpligtende Netværk

Vores institution er en af 7 institutioner i Bred & Virum (BV-netværk). Det er et forpligtende netværk, som består af;

Børnehuset Rosenlyst, Vuggestuen Garantien, Børnehuset Troldebo, Børnehuset Blå, Børnehuset Langs Banen, Børnehuset Pilen, Børnehaven Bøgely.

Vi skal indgå i et tæt forpligtende samarbejde med det formål "at sikre et stærkere koordination af den personalemæssige, pædagogoiske og ledelsesmæssige udvikling, styrke fællesskabet på dagtilbudsområdet og aflaste ledelserne administrativt med henblik på at skabe mere tid til ledelse og pædagogisk udvikling (Principnotat for forpligtende netværksledelse i Lyngby-Taarbæk kommune)