Raskt / sygt

Bvi-netværket har udarbejdet fælles retningslinjer for hvornår et barn er raskt eller sygt.

Børns trivsel, sygdom og udvikling er et fælles ansvar mellem hjemmet og institutionen.

Barnet er RASKT, når det kan klare at være i institution og fungere i de normale aktiviteter, ude som inde.

Som udgangspunkt må børn ikke være i institutionen når de er syge   

Barnet er sygt; 

·        Når det har feber, er stærkt forkølet, har mavetilfælde med opkast og diarre, øjenbetændelse, skoldkopper, eller hvis barnet ikke kan følge          en almindelig hverdag.

·        Vi anbefaler at barnet har en feberfri dag hjemme

·        Har barnet haft diarré, skal det have haft en normal afføring efter indtagelse af normal kost, før barnet må komme i institution.

·        Har barnet haft opkast, skal det kunne holde maden i sig efter indtagelse af normal kost, før barnet må komme i institution.

·        Medicin gives ikke. Undtaget er børn med kronisk lidelse, hvor der skal forelægge en skriftlig instruktion fra egen læge.

Af hensyn til de øvrige børn, er det vigtigt I underretter institutionen, så vi kan orientere de øvrige forældre om evt. smitsomme sygdomme.