Børnehuset tager udgangspunkt i retningslinjerne fra Kræftens Bekæmpelses solkampagne “Skru ned for solen”. 
Det betyder, at vi har en solpolitik som sætter fokus på, at beskytte børnene mod solens skadelige påvirkninger. Vi følger solpolitikken, i perioden april til september.

Danmark er kræft i huden den hyppigste kræftform. Årsagen er, at vi ikke beskytter os godt nok, når solen står højt på himlen. Solskoldninger i barndommen giver øget risiko for at udvikle kræft i huden senere i livet.

Forventninger til forældrene;

·         At børnene er smurt med solcreme om morgen når de kommer.

·         Vi anbefaler, at børnene bærer tøj, der dækker så meget som muligt, minimum til knæ og albuer

·         At børnene medbringer en solhat med en god bred skygge

Mellem kl. 12 & 15, når uv-indekset er 3 eller mere, gør vi;

·         Vi søger skygge, f.eks. under træer/overdækning/solsejl, når det er muligt

·         Vi beskytter huden med solhat og tøj

·         Vi smører børnene med solcreme, hvor tøjet ikke dækker, efter frokost, før vi går udendørs

·         Vi smører med rigelige mængder vandfast solcreme (mindst faktor 15), der beskytter mod både UVA- og UVB-stråling. En håndfuld til en krop

·         Vi er gode, solsikre rollemodeller for børnene

·         Vi minder forældrene om indholdet af vores solpolitik hvert år i april

Vi evaluer vores solpolitik, hvert år efter sommeren